Logo formaat

logosklein


Congres 17 maart 2015, e-health diëtetiek, beleid en praktijk.

Congresverslag

We vragen ons niet langer af of we wat met E-health moeten, maar wanneer, met wie en hoe? Om de diëtist op weg te helpen organiseerde HealthD in samenwerking met Mediq Tefa op 17 maart 2015 het syposium E-health voor de diëtetiek. Na deze interessante dag kunnen we concluderen dat er op het gebied van E-health veel kansen voor de diëtist liggen.

Wat verandert er?
De wereld van de diëtist verandert. Saskia Timmer ziet een aantal belangrijke ontwikkelingen:
1. Hoge zorgkosten door de groeiende groep chronisch zieken en ouderen.
2. Meer mensen met een ongezonde levensstijl.
3. Cliënten willen zelf de regie houden.
4. Digitalisering.

Omdat de cliënt zelf de regie wil houden, wordt zelfmanagement steeds belangrijker. Heldere communicatie tussen de cliënt en diëtist kan hierbij niet ontbreken. Daarnaast blijkt uit de E-health monitor dat 50 procent van de zorggebruikers online zoekt naar informatie over voeding of bewegen. Omdat de marktwerking groot is wordt online vindbaarheid steeds belangrijker. Hier liggen kansen voor de diëtist.

E-health bevordert gezondheidszorg
E-health lijkt het antwoord op de hoge zorgkosten en de attitude van de cliënt. E-health is het gebruik van ICT om de gezondheid en gezondheidszorg te bevorderen.

Snelle verandering
De ontwikkelingen gaan hard en de technische mogelijkheden nemen toe. Zelfzorg Ondersteund is een coöperatie van zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en de eerste lijn. Pieter Jeekel: “Ons doel is om te zorgen dat E-health binnen 3 jaar op grote schaal geïmplementeerd is in Nederland.”

E-health binnen 5 jaar
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal ambities beschreven in juli 2014, waaronder: “Van de chronisch zieken en kwetsbare ouderen kan 75%, die dit wil en hiertoe in staat is, binnen 5 jaar zelfstandig metingen uitvoeren” en “Binnen vijf jaar heeft iedereen die zorg en ondersteuning thuis ontvangt de mogelijkheid om – desgewenst – via een beeldscherm 24 uur per dag met een zorgverlener te communiceren.”

E-health in de praktijk
E-health is geen doel. Het is een middel om tot een doel te komen. Gebruik E-health als aanvullende tool om bij te dragen aan de gezondheid van de cliënt. E-health kan ondersteunen bij preventie, signalering, zelfmanagement, monitoring en de behandeling.

Preventie
“De zorgconsument krijgt door alle beschikbare tools meer inzicht in eigen gezondheid,” aldus Frederieke Jacobs. Gezondheidsapps, digitale personal trainers, de Fitbit en de WiFi weegschaal geven de cliënt zelf regie over zijn gezondheid. De apps worden steeds toegankelijker. Op sommige smartphones zit tegenwoordig al standaard een stappenteller.

Waarom een online voedingsdagboek?
Frederieke Jacobs: “Wat draagt een online voedingsdagboek bij? Meten is weten. Online werkt het bijhouden snel en makkelijk. Ook is het mogelijk om er een sociaal element aan toe te voegen”

Zelfmanagement en monitoren
De cliënt beslist in het dagelijks leven zelf over voeding en beweging. E-health geeft de diëtist meer inzicht in het daadwerkelijke gedrag van de cliënt en de kans om op afstand te helpen bij keuzes.

De diëtist kan de cliënt op verschillende punten ondersteunen bij zelfmanagement, bijvoorbeeld door het delen van informatie, training verzorgen, coachen of interventies doen. Uit de e-health monitor blijkt dat 12% van de zorggebruikers zelf al lichamelijke activiteit bijhoudt en 11% zelf gezondheidswaarden meet. Sta open voor een gesprek met uw cliënt over zelfmetingen.

Waar kunt u aan denken bij E-health? Denk aan apps, portalen, digitale zelftesten, domotica en online communicatiemiddelen. Middelen die u nu gratis kunt inzetten:
– Een app om beweging te registreren zoals Runkeeper.
– Een app om een voedingsdagboek bij te houden zoals Myfitnesspal.
– Beeldbellen met uw cliënt.

In de diëtistenpraktijk
Jolande van Teeffelen: “Voor ons bleek de combinatie van Fitbit (draagbare, multifunctionele activiteitstracker die fungeert als stappenteller en calorieënmeter) en Myfitnesspal (een app waarmee je voeding en sportactiviteiten kunt vastleggen) het meest toepasbaar. Deze systemen praten met elkaar zodat we een redelijk compleet beeld de activiteit en het eetgedrag van de cliënt krijgen. Ik kan alles monitoren en tijdens het spreekuur bespreken met de cliënt. Als het nodig is kan ik tussentijds een interventie doen. Onze ervaring leert dat een cliënt in het begin veel baat heeft bij het sociale aspect van een groep die met hetzelfde programma start en naarmate de behandeling vordert er meer behoefte is aan individuele ondersteuning.”

E-health past niet bij iedere cliënt
Saskia Timmer: “Het is niet nodig om E-health bij elke cliënt in te zetten. Ga na of het middel van meerwaarde is voor de behandeling. Daarnaast is het belangrijk om te weten of de cliënt zelf de verantwoording wil nemen over zijn gezondheid.” De cliënt moet ook in staat zijn om digitale middelen te gebruiken. Onderschat hierbij de ouderen niet: 75% van de 65-plussers is online.

Een blik vooruit
Sneller en efficiënter werken en betere kwaliteit zorgverlening, E-health maakt het mogelijk. Nienke Beekers: ”Ons trendboek gaat in op de zorg van morgen. Denk hierbij aan vragen als “Wat als in 2020 iedereen zelf gezondheidswaarden meet en zelf diagnoses stelt?” Het is goed om na te denken over de toekomst van de diëtistenpraktijk.”

Serious gaming
Serious gaming is de toekomst. Kim Boog: “Serious gaming vergroot de behandeltrouw door de verschillende elementen van een game. Een cliënt kan helemaal opgaan in de game, maakt eigen keuzes, kan fouten maken zonder gevolgen en blijft uitgedaagd omdat het niveau van de game wordt aangepast aan het niveau van de speler.” Op dit moment is ‘Washed up’ in ontwikkeling. Dit is een game voor kinderen tussen de 11 en 13 jaar met overgewicht. In het spel wordt de balans geleerd tussen bewegen en gezonde voeding.

Domotica
Domotica is de verzamelnaam voor slimme systemen die in huis worden gebruikt om de zelfstandigheid, veiligheid en onafhankelijkheid te vergroten. Marianne Schenderling: “Er worden steeds meer toepassingen ontwikkeld en de ontwikkeling gaat snel.”

Obli
Wil Philipsen: “Obli is een intelligent hulpmiddel dat uw cliënt kan helpen bij het voldoende drinken. De vochtinname kan op afstand gemonitord worden.”

Tips om aan de slag te gaan
Nu is het moment om te beginnen met de inzet van E-health. Start een pilot met een kleine groep cliënten om te zien wat de mogelijkheden zijn. Waar moet u aan denken tijdens de start?
– Betrek een team van collega’s.
– Besteed tijd aan het uitzoeken van de geschikte cliënten.
– Vraag aan uw cliënt of zij al gezondheidsapps gebruiken.
– Ga een open gesprek aan met uw cliënt over de mogelijkheden.
– Reserveer voldoende spreekuurtijd voor de begeleiding.
– Gebruik ervaringen van anderen in de branche.
– Geen cliënt is hetzelfde, maak dus een plan op maat voor een subgroep of individu.

Houd uw ogen open
Stel uw visie en blik open voor alle platforms. Houd in de gaten wat voor middelen er op de markt zijn. Benut de kracht van bestaande middelen. Zoek bijvoorbeeld geschikte filmpjes op het internet en deel deze met uw cliënt. Jolande van Teeffelen benadrukt: “Zelf ervaring opdoen met bestaande apps is erg belangrijk. Integreer ze in uw eigen leven.”

Een kwestie van uitproberen
Wees niet terughoudend, maar experimenteer met E-health. Veel middelen zijn nog niet doorontwikkeld. Houd daarom bij de inzet rekening met privacy, technische afhankelijkheid, benodigde vaardigheden en bekostiging.

Echt innoveren
Saskia Timmer: “Het implementeren van E-health zorgt voor verandering in het werkproces. Als u nieuwe middelen toevoegt aan uw behandelingen kost dit vaak extra tijd. Echt innoveren betekent dat u ook iets weg durft te laten.”Foto’s van het congres: